Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 12,3 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista januari 2024.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Duroc 171 740 18,40 3 144 216 36,0 %
Haki Safety B (f d Midway B) 65 000 23,50 1 519 863 17,4 %
Concejo 35 311 30,30 1 064 574 12,2 %
ECOMB 1 956 000 0,42 811 574 9,3 %
Impact Coatings 185 000 3,72 684 759 7,8 %
Precomp Solutions 476 100 0,72 338 709 3,9 %
iZafe 742 000 0,27 200 815 2,3 %
Sound Invest AB (onot) 6 250 145,00 901 719 10,3 %
ECOMB Ocean Recycle (onot) 30 000 1,00 29 850 0,3 %
Bank m m 44 177 0,5 %
SUMMA 8 740 255 100,0