Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista april 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 41 500 58,00 2 394 965 19,4
Duroc 115 000 23,70 2 711 873 22,0
Nilörngruppen 9 000 92,70 830 129 6,7
Novotek 58 000 28,50 1 644 735 13,4
Precomp Solutions 334 190 1,65 548 656 4,5
Nobia 10 000 69,10 687 545 5,6
ECOMB 475 413 0,32 151 371 1,2
Brinova 130 000 14,20 1 836 770 14,9
Sound Invest AB (onot) 6 250 156,0 970 125 7,9
Impact Coatings 31 250 7,75 240 977 2,0
Bank m m 307 292 2,5
SUMMA 12 324 437 100,0