Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista juli 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 39 000 63,40 2 460 237 18,1
Duroc 115 000 27,50 3 146 688 23,2
Nilörngruppen 9 000 81,20 727 146 5,4
Novotek 56 000 32,10 1 788 612 13,2
Precomp Solutions 372 125 2,58 955 282 7,0
Nobia 10 000 66,15 658 193 4,8
ECOMB 475 413 0,45 212 866 1,6
Brinova Fastigheter 130 000 15,85 2 050 198 15,1
Sound Invest AB (onot) 6 250 160,00 995 000 7,3
Impact Coatings 45 000 4,36 195 219 1,4
Bank m m 387 935 2,9
SUMMA 13 577 375 100,0