Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 12,3 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista maj 2024.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Duroc 172 940 17,50 3 011 318 32,1 %
Haki Safety B (f d Midway B) 58 000 30,80 1 777 468 18,9 %
Concejo 28 400 49,60 1 401 597 14,9 %
ECOMB 1 940 000 0,13 250 939 2,7 %
Impact Coatings 185 000 4,20 773 115 8,2 %
Precomp Solutions 507 500 1,00 504 963 5,4 %
iZafe 742 000 0,23 169 807 1,8 %
Sound Invest AB (onot) 6 250 185,00 1 150 469 12,2 %
ECOMB Ocean Recycle (onot) 30 000 1,00 29 850 0,3 %
Bank m m 320 749 3,4 %
SUMMA 9 390 274 100,0