Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 12,3 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista april 2024.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Duroc 170 940 17,65 3 002 006 31,8 %
Haki Safety B (f d Midway B) 60 000 27,00 1 611 900 17,1 %
Concejo 30 746 55,00 1 682 575 17,8 %
ECOMB 1 930 000 0,30 576 105 6,1 %
Impact Coatings 185 000 3,00 552 225 5,9 %
Precomp Solutions 501 300 1,02 508 769 5,4 %
iZafe 742 000 0,23 169 807 1,8 %
Sound Invest AB (onot) 6 250 187,00 1 162 906 12,3 %
ECOMB Ocean Recycle (onot) 30 000 1,00 29 850 0,3 %
Bank m m 128 196 1,4 %
SUMMA 9 424 339 100,0