Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista mars 2021.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Concejo 51 400 79,80 4 081 211 23,7
Duroc 136 000 27,90 3 775 428 22,0
Novotek 41 000 57,60 2 349 792 13,7
Precomp Solutions 850 200 1,75 1 480 411 8,6
ECOMB 708 932 1,07 754 764 4,4
Midway B 107 000 21,00 2 235 765 13,0
Sound Invest AB (onot) 6 250 259,00 1 610 656 9,4
Ecomb Recycling 30 000 1,00 29 850 0,2
iZafe 10 000 2,36 23 482 0,1
Bank m m 861 159 5,0
SUMMA 17 202 519 100,0