Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista mars 2019.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 36 818 62,80 2 300 610 17,6
Duroc 118 000 25,20 2 958 732 22,6
Nilörngruppen 9 000 73,40 657 297 5,0
Novotek 55 000 33,00 1 805 925 13,8
Precomp Solutions 576 244 1,89 1 083 656 8,3
ECOMB 1 040 000 0,50 517 400 4,0
Impact Coatings 80 000 6,49 516 604 4,0
Midway B 75 000 17,40 1 298 475 9,9
Sound Invest AB (onot) 6 250 178,00 1 106 938 8,5
Bank m m 839 809 6,4
SUMMA 13 085 445 100,0