Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista november 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 39 000 50,00 1 940 250 15,6
Duroc 115 000 24,20 2 769 085 22,2
Nilörngruppen 9 000 70,80 634 014 5,1
Novotek 53 000 29,80 1 571 503 12,6
Precomp Solutions 515 977 2,46 1 262 957 10,1
Nobia 10 000 54,75 544 763 4,4
ECOMB 475 413 0,59 279 091 2,2
Impact Coatings 60 000 5,15 307 455 2,5
Sound Invest AB (onot) 6 250 151,00 939 031 7,5
Bank m m 2 233 215 17,9
SUMMA 12 481 364 100,0