Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista juni 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 41 000 53,00 2 162 135 17,8
Duroc 115 000 26,10 2 986 493 24,6
Nilörngruppen 9 000 80,70 722 669 6,0
Novotek 58 000 29,10 1 679 361 13,8
Precomp Solutions 334 190 1,04 345 820 2,8
Nobia 10 000 68,95 686 053 5,6
ECOMB 475 413 0,32 151 371 1,2
Brinova Fastigheter 130 000 14,85 1 920 848 15,8
Sound Invest AB (onot) 6 250 154,00 957 688 7,9
Impact Coatings 35 000 5,92 206 164 1,7
Bank m m 336 724 2,8
SUMMA 12 155 324 100,0