Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista september 2017.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 45 954 62,25 2 846 333 20,9
Duroc 115 000 27,70 3 169 573 23,3
Nilörngruppen 12 000 84,75 1 011 915 7,4
Novotek 63 000 27,00 1 692 495 12,4
Precomp Solutions 333 064 1,90 629 657 4,6
Nobia 10 000 81,20 807 940 5,9
ECOMB 551 000 0,60 378 289 2,8
Midway B 20 015 25,30 503 848 3,7
Sound Invest AB (onot) 6 250 146,00 907 938 6,7
Brinova 100 000 13,45 1 338 275 9,8
Bank m m 329 239 2,4
SUMMA 13 615 501 100,0