Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 12,3 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista februari 2023.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Duroc 183 000 21,60 3 933 036 35,7 %
Midway B 74 000 24,70 1 818 661 16,5 %
Precomp Solutions 646 200 1,16 745 844 6,8 %
ECOMB 1 776 000 0,48 846 450 7,7 %
Concejo 20 500 33,95 692 495 6,3 %
Impact Coatings 112 800 5,61 629 644 5,7 %
iZafe 976 000 0,21 208 305 1,9 %
Sound Invest AB (onot) 6 250 191,00 1 187 781 10,8 %
ECOMB Ocean Recycle (onot) 30 000 1,00 29 850 0,3 %
Bank m m 911 202 8,3 %
SUMMA 11 004 726 100,0