Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista juli 2021.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Concejo 40 000 71,20 2 833 760 13,9
Duroc 136 000 43,20 5 845 824 28,7
Novotek 39 000 46,90 1 819 955 8,9
Precomp Solutions 815 200 3,66 2 968 714 14,6
ECOMB 1 091 783 1,16 1 254 704 6,2
Midway B 100 000 24,00 2 388 000 11,7
Sound Invest AB (onot) 6 250 286,00 1 778 563 8,7
Ecomb Recycling 30 000 1,00 29 850 0,2
iZafe 110 000 2,12 232 034 1,1
Bank m m 259 720 1,3
Impact Coatings 50000 19,20 955 200 4,7
SUMMA 20 366 323 100,0