Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista mars 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 41 500 53,80 2 221 537 18,4
Duroc 115 000 23,10 2 643 218 21,9
Nilörngruppen 12 000 87,60 1 045 944 8,6
Novotek 58 000 28,50 1 644 735 13,6
Precomp Solutions 334 150 1,94 645 010 5,3
Nobia 10 000 75,15 747 743 6,2
ECOMB 475 413 0,38 179 754 1,5
Brinova 130 000 12,90 1 668 615 13,8
Sound Invest AB (onot) 6 250 154,0 957 688 7,9
Impact Coatings 31 250 8,05 250 305 2,1
Bank m m 85 940 0,7
SUMMA 12 090 486 100,0