Startsida

Välkommen till Sound Invest, Sveriges största aktiesparklubb, bildad 1990. Genomsnittlig värdetillväxt 13,7 procent per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! »

Avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev! »


Aktieportfölj den sista januari 2018.
Bolag Antal Kurs Värde Del i %
Consilium 41 500 59,00 2 436 258 20,3
Duroc 115 000 22,30 2 551 678 21,2
Nilörngruppen 12 000 81,60 974 304 8,1
Novotek 58 000 26,70 1 540 857 12,8
Precomp Solutions 334 150 2,04 678 258 5,6
Nobia 10 000 63,65 633 318 5,3
ECOMB 431 685 0,38 163 220 1,4
Brinova 130 000 12,65 1 636 278 13,6
Sound Invest AB (onot) 6 250 152,0 945 250 7,9
Impact Coatings 31 250 10,90 338 922 2,8
Bank m m 119 873 1,0
SUMMA 12 018 214 100,0