Capilon: Info om Termoregulator m m
2012-02-07

"Termoregulator kommer minska sina leveranser till Whirlpool

Capilons dotterbolag Termoregulator har ett leveransavtal med Whirlpool som tecknades i början av 2010. Samarbetsavtalet löper till utgången av 2012. Whirlpool kommer inte förlänga avtalet som ett led i ett omstruktureringsprogram som företaget genomför.

Termoregulator och Whirlpool har nu inlett förhandlingar om det fortsatta samarbetet från och med 2013. Termoregulator bedömer att resultatet av detta kommer att innebära minskade leveranser till Whirlpool. Leveranserna fortsätter tills vidare under befintligt avtal men de bedöms bli något lägre under 2012 jämfört med 2011.

Termoregulators strategi de senaste åren har varit att bredda kundunderlaget till andra branscher som ventilation, värme, energi, inredning och transporter och därmed minska beroendet av vitvarubranschen som har lägre marginaler. Strategin ligger fast och den har rönt vissa framgångar med nya kundgrupper. Termoregulator har bland annat investerat cirka 20 mkr i ny produktionsutrustning för att stärka bolagets konkurrenskraft och möta kundernas behov av flexibilitet, effektivitet och kvalitet.

Capilon meddelade i november 2011 att förhandlingar om en avyttring av dotterbolaget Termoregulator inletts. Den processen fortgår. Capilon meddelade i januari 2012 att bolaget mottagit ett villkorat och icke-bindande indikativt bud på Capilon AB som kan leda till ett offentligt uppköpserbjudande av bolaget. Utvärderingen av villkor och det indikativa budet fortgår.

Termoregulator är ledande inom tillverkning och sammansättning av tunnplåtsdetaljer. Kunderna återfinns inom branscher som vitvaror, fordon, medicinteknik, ventilation, värme, energi, inredning med mera. Kvarnmon Hydraulics i Hudiksvall utvecklar och marknadsför högkvalitativa hydraultankar till maskinbyggarkunder inom transport-, bygg- och verkstadsindustrin. eC Ergo Tronic utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för industriell automation med tyngdpunkt på programstyrda och manuella lägesställare och rullbockar."
 
« Tillbaka