Precomp Solutions: Stororder!
2012-02-08

"Precomp Solutions har erhållit flertalet order från AB Volvo med stort totalt ordervärde

Precomp Solutions har nyligen erhållit flertalet order från AB Volvo. Totalt rör det sig om tillverkning av 11 stycken verktyg, varav 7 finklippningsverktyg, med ett ordervärde om drygt 3,8 Mkr. Den förväntade årsvolymen för detaljtillverkning uppgår för 2012 till ca 12 Mkr för att öka till ca 30 Mkr från och med 2013.

Ulricehamn 2012-02-08

Martin West, VD"
 
« Tillbaka