Readsoft: Order
2012-01-05

"ReadSoft tecknar avtal värt 3,3 MSEK med direktförsäljnings- och kosmetikakonglomerat från Sydamerika

Det stora sydamerikanska direktförsäljnings- och kosmetikakonglomeratet, med verksamhet över hela Sydamerika, har i samband med att de expanderar sin verksamhet valt ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering för att förbättra sin fakturahanteringseffektivitet. Avtalet är värt 3,3 MSEK och tecknades under det fjärde kvartalet 2011.

Företaget planerar att expandera sin närvaro i Sydamerika och vill växa sin verksamhet och sina intäkter utan att öka sina administrativa kostnader. ReadSofts fakturahanteringslösning kommer att automatisera kundens fakturahanteringsprocess så att den blir snabbare, effektivare och mer lättöverskådlig. På så vis vill kunden att deras expansion blir så smidig som möjligt och att hela koncernen kan dra nytta av fördelar som till exempel rabatter vid tidig betalning och bättre kassaflödeshantering.

Konglomeratet kommer att använda ReadSofts lösning PROCESS DIRECTOR för att automatiskt hantera sina fakturor och installationen kommer att ske vid företagets servicecenter där kunden kommer att hantera fakturor från flera länder i Sydamerika.

-Kunden valde ReadSoft eftersom de insåg behovet av att automatisera sina processer för att kunna få en snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet", säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en betydelsefull roll i kundens expansionsframgång genom att hjälpa dem att spara tid och pengar via deras fakturahanteringsinitiativ, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka