Readsoft: Order
2012-01-10

"ReadSoft tecknar avtal för automatisk fakturahantering värt 2,2 MSEK med nordamerikanskt läkemedelsbolag

Det nordamerikabaserade företaget kommer att effektivisera sin fakturahanteringsprocess med ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt 2,2 MSEK och tecknades under det fjärde kvartalet 2011.

Företagets ekonomiavdelning hade det problematiskt med försvunna fakturor och långsamma betalningscykler, främst beroende på att bolaget mestadels hanterade pappersfakturor. Kunden undersökte vad marknaden hade att erbjuda inom automatisk fakturahantering för att kunna eliminera pappersfakturor och öka effektiviteten, samtidigt som man ville uppnå bättre synbarhet och kontroll för bolagets ekonomiavdelning. ReadSoft, med många referenser av automatiska fakturahanteringsimplementeringar från läkemedelsindustrin, bedömdes av kunden vara det marknadsledande bolaget med den mest kompletta lösningen för automatisk fakturahantering baserad på bästa praxis.

Med ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering kommer företaget att slippa problemet med försvunna fakturor genom bättre synbarhet och kontroll, samtidigt som fakturahanteringen snabbas på. ReadSofts lösning är också anpassad till företagets krav på hantering av multipla språk. Via denna implementering kommer företaget att ytterligare dra nytta av sin investering i SharePoint som sitt elektroniska arkiv, vilket var ett strategiskt beslut.

-Utökad synbarhet och kontroll i fakturahanteringsprocessen är kritiska faktorer för ekonomiavdelningar för att kunna bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft.
-Kunden kommer att utnyttja sin Microsoft SharePoint-installation tillsammans med ReadSofts lösning för processautomation för att utveckla sin fakturahanteringsprocess till en kostnadseffektiv och strategisk verksamhet som kommer att hjälpa kunden att förbättra sitt resultat, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka