Readsoft: Order
2012-01-05

"ReadSoft utökar backofficeautomatisering hos globalt telekomföretag via nytt avtal värt 2,8 MSEK

ReadSoft, ett globalt ledande företag inom automatisering av dokumentprocesser, har tecknat ett utökningsavtal värt 2,8 MSEK gällande expanderad automatisering av dokument- och fakturahantering hos en global telekomleverantör baserad i Storbritannien. Avtalet tecknades under det fjärde kvartalet 2011.

Den globala telekomleverantören har förlängt och utökat sitt sedan fyra år existerande samarbete med ReadSoft för att anpassa samarbetet till den centralisering som kunden genomfört, samt till ökade affärskrav och volymer i Europa. Under samarbetsperioden har fakturahanteringsvolymerna mer än fördubblats.

Företaget vände sig ursprungligen till ReadSoft för att få hjälp med att uppnå förbättrad effektivitet inom sin finansfunktion, och fortsätter nu sin satsning på automatisering genom att utöka sin förmåga att hantera ökande dokumentvolymer. För att åstadkomma detta, utökar organisationen installationen av programvara, inklusive INVOICES från ReadSoft, för att automatisera fakturahanteringen inom SAP. Fakturor postas och förbereds för betalning automatiskt, vilket förbättrar insynen och hanteringen på internationell nivå. Genom att integrera ytterligare dokument- och fakturaautomatisering inom SAP, kan telekomföretaget eliminera ineffektiviteter och på så sätt få bättre processinsyn, samt förbättrade möjligheter att följa internationella regelverk.

INVOICES är världens mest använda programvara för datafångst på fakturor. Oberoende av källa, skickas alla inkommande fakturor in i samma flöde, där information extraheras automatiskt för att sedan valideras och överföras till ett ekonomisystem för vidare kodning och godkännande av fakturahanteringspersonalen.

-Varje företag, oavsett storlek, strävar efter bättre och effektivare hantering av sina administrationsprocesser för att på så vis uppnå kontinuerliga förbättringar och kostnadsreduktioner, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-För organisationer med verksamhet på global nivå, och oavsett vilket ERP-system de använder, är ReadSoft en beprövad partner att förlita sig på vid automatisering av dokumentdrivna ekonomi- och finansprocesser, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka