Readsoft: Order
2012-01-11

"Nordamerikanskt livsmedels- och dryckesföretag automatiserar sin fakturahantering via avtal med ReadSoft värt 4,0 MSEK

Den USA-baserade, världsledande organisationen har valt ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att uppnå bättre kontroll, insyn och hastighet i sin fakturahanteringsprocess. Avtalet är värt 4,0 MSEK och tecknades under det fjärde kvartalet 2011.

Det världskända livsmedels- och dryckesföretaget begränsades av en långsam manuell hantering av sina fakturor, och letade därför efter en fakturahanteringslösning som kunde ge insyn i hela fakturaprocessen. Företaget strävade specifikt efter att eliminera papper och kunna hantera fakturor elektroniskt för att på så sätt uppnå bättre kontroll och spårning av fakturor genom hela processen. Organisationen hade även som mål att ytterligare dra nytta av tidigare investeringar i ERP-systemet SAP och arkivsystemet IBM FileNet.

Företaget uppmärksammade ReadSofts dokumenterade erfarenhet av att implementera lösningar för automatisk fakturahantering i SAP-miljöer, och var övertygade om att ReadSofts lösning skulle leva upp till processkraven med en hög avkastning av deras investering. ReadSofts flexibilitet gällande företagets önskemål om lösningsanpassningar, såsom integrationen med IBM FileNets arkiv och ett gränssnitt som låter icke-SAP-användare kontera och godkänna fakturor, säkerställer även framtida effektivitetsvinster.

Med ReadSofts heltäckande lösning för automatisk fakturahantering helt integrerad med kundens SAP-system och IBM FileNet-arkiv, får företaget insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess och därigenom snabbare, säkrare och billigare finansiella transaktioner.

-Det är inte ovanligt för organisationer som denna att börja använda automatisk fakturahantering för att få ökat värde ur befintliga investeringar i affärs- och arkivsystem, säger Per Åkerberg, ReadSofts VD och koncernchef.
-Genom våra certifierade ERP-integrationer och vårt starka partnernätverk levererar vi pålitliga lösningsintegrationer som genererar ökad flexibilitet och effektivitet för användarna, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka