Consilium: Försäljningssiffror jan - dec
2012-01-23

"Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 983,1 MSEK (943,3). Orderingången minskade med 6 procent till 863,7 MSEK (914,5).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 december 2011 till 534 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 11 procent. Orderingången ökade med 6 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 23% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god."
 
« Tillbaka