Capilon: Ny stororder!
2011-12-20

"MJP Waterjets gör strategisk inbrytning i Kina med ny stororder

Capilons dotterbolag Österby Marine har genom affärsområdet MJP Waterjets tagit en order på vattenjetaggregat med det kinesiska räddningsverket som slutkund. Ordern omfattar aggregat till tre räddningsbåtar med ett ordervärde på motsvarande två miljoner euro. Leveranserna skall ske under 2012. MJP Waterjets har vunnit beställningen efter flera år av utvärderingar och omfattande tester vilket vittnar om bolagets internationella konkurrenskraft.

MJP Waterjets har tidigare tagit en del order i Kina men marknaden för vattenjetaggregat i Kina har inte utvecklats på samma sätt som den internationella marknaden i övrigt. Marknaden har mer varit baserad på propellerdrift samtidigt som investeringsnivån varit relativt låg.

Beställningen från det kinesiska räddningsverket är därför strategisk och den kan öppna upp för tekniken med vattenjetaggregat i avsevärt större skala. Potentialen i Kina är betydande inom såväl myndighetsbåtar (kustbevakning, tull, polis mm) som det kommersiella segmentet.

MJP Waterjets i Österbybruk är den snabbast växande globala leverantören av vattenjetaggregat. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar skräddarsydda, högeffektiva och slitstarka vattenjetaggregat. Aggregaten är teknikledande med en verkningsgrad som ger möjlighet till högre hastigheter, lägre bränsleförbrukning och lägre livstidskostnad. MJP Waterjets levererar aggregat till myndighetsbåtar som kustbevaknings-, patrull-, landstignings-, och tullbåtar samt till servicefartyg, lyxyachter och snabbgående passagerarfärjor. Företaget grundades 1986 och har levererat över 800 vattenjetaggregat som är i drift runt om i världen."
 
« Tillbaka