Readsoft: Ännu en order
2011-12-22

"ReadSoft har tecknat avtal värt 3,4 MSEK med det schweiziska radio- och TV-bolaget

Det statliga schweiziska radio- och TV-företaget (SRG SSR), som är den största leverantören av elektroniska medier i Schweiz, har valt ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning. Avtalet, som tecknades under det fjärde kvartalet, är värt 3,4 MSEK.

SRG SSR planerar att centralisera sin fakturahanteringsprocess. De tidigare arbetsprocesserna kommer att ersättas av automatiserade arbetsflöden som specialister från ReadSoft kommer att anpassa efter de behov och processer som SRG SSR har. ReadSofts fakturahanteringslösning gör fakturahanteringsprocessen snabbare, mer effektiv och transparent och därmed minskar kostnaderna avsevärt. Med sina arton radiostationer och åtta tv-kanaler, kompletterande online-tjänster, text-TV, och med en årlig omsättning på 1,6 miljarder CHF är SRG SSR den största leverantören av elektroniska medier i Schweiz.

SRG SSR kommer att använda ReadSofts lösning PROCESS DIRECTOR för fakturahantering tillsammans med ReadSofts datafångstlösning och EDI COCKPIT. Helt integrerad i SAP ger PROCESS DIRECTOR en helhets- och realtidsbild över alla fakturor och dess bearbetningsstatus. Kombinationen med ReadSofts datafångstlösning garanterar att relevant data läses in automatiskt från fakturorna och överförs till SAP för vidare bearbetning. Kunderna drar nytta av snabbare och effektivare fakturahantering och fakturagodkännande vilket ger dem en bättre kassaflödeshantering. Dessutom dokumenteras alla steg i processhanteringen och på så vis ökar insynen i processen.

-Vi är glada att SRG SSR valde ReadSoft för att standardisera sin processhantering mellan flera affärsenheter”, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en viktig roll för SRG SSRs strategi och att kunna hjälpa dem att göra deras fakturahantering till en stor framgång, avslutar Per Åkerberg."
 
« Tillbaka