Readsoft: Mycket intressant partneravtal
2011-12-14

"ReadSoft och ACOM tecknar partneravtal för att leverera heltäckande lösningar för dokumentautomation till Sages marknad för affärssystem i Nordamerika

ReadSoft, en ledande leverantör av automationslösningar för dokumenthantering, meddelade idag att dess marknadsledande DOCUMENTS-lösning kommer att marknadsföras och levereras till Sages ERP-kunder på den nordamerikanska marknaden, i samarbete med ACOM Solutions Inc., en Sage utvecklingspartner på guldnivå som specialiserat sig på dokumentprocessautomation.

ReadSofts avancerade dokumenthanteringsverktyg för datafångst är nu integrerad med ACOMs EZContentManager för att kunna ge en heltäckande lösning för automatisk dokumenthantering till Sages ERP-användare. Genom EZContentManagers lättillängliga och lättanvända teknologi kan användarna elektroniskt arkivera, skanna, länka samman eller snabbt hitta dokument utan att lämna affärssystemets gränssnitt. Denna kombinerade lösning gör att Sages ERP-kunder får en gedigen helhetslösning för affärsprocesser som effektivt behandlar deras affärsprocess och ser till att gällande regelverk följs, allt med en bra avkastning på den gjorda investeringen. ACOMs EZContentManager finns för närvarande tillgänglig i Nordamerika, med expansion till Europa och andra marknader från och med 2012.

–ReadSofts ledande datafångslösningar är ett utmärkt komplement till ACOMs serie för dokumentprocessautomation och gör det möjligt för användarna att, oavsett format och kombination av dokument, förbättra hanteringen av inkommande dokument. Våra kunder efterfrågade mer avancerad funktionalitet från en datafångstlösning, och vi är mycket glada över att samarbeta med ReadSoft, eftersom de är en av de bästa i branschen, säger Joe Torano, Vice President för ACOMs Channel Division.

–Vårt samarbete med ACOM erbjuder mycket goda möjligheter för hantering av affärsprocesser och ökar avkastningen på investeringen för våra gemensamma kunder, säger Robert Monio, Director för ReadSofts North America Channel Partnerships and Alliances.
–Tillsammans ser vi fram emot att öka konkurrensfördelarna för våra kunder på Sages ERP-marknad genom detta slagkraftiga produkterbjudande, avslutar Robert Monio.

–Detta spännande samarbete med ACOM har sitt ursprung i de framgångar som vårt växande partnernätverk redan genererat, säger Peter Hörwing, Senior Vice President, Sales and Marketing för ReadSoft.
–Genom samarbetet med ACOM i Nordamerika utökar vi, tillsammans med en branschledande leverantör av automatiska processer för dokumenthantering, fördelarna med ReadSofts avancerade datafångstverktyg för dokumenthantering till Sages ERP-användare, avslutar Peter Hörwing."

 
« Tillbaka