Readsoft: Stororder!
2011-12-07

"Ledande europeisk tillverkningskoncern av högteknologi tecknar avtal värt 9,4 MSEK med ReadSoft

ReadSoft har samarbetat med en global systemintegratör för att leverera sin SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering till en världsledande högteknologisk tillverkningskoncern. Affären, som inkluderar flera år av underhållsavtal, är värd 9,4 MSEK och är en av de största någonsin för ReadSoft. Avtalet tecknades under det fjärde kvartalet 2011 och implementeringen kommer att påbörjas nästa år.

Företaget är en ledande aktör inom sitt verksamhetsområde med en växande rörelse över hela världen. Med ett nyetablerat servicecenter (Shared Service Center) som hanterar redovisnings- och inköpstjänster för 11 dotterbolag, bestämde sig kunden för att ta nästa logiska steg för att optimera sin organisation – att automatisera fakturahanteringsprocesserna inom det existerande SAP-systemet. Kunden letade efter en lösning för att eliminera omständliga och tidskrävande dokumenthanteringsprocesser för att få bättre insyn och kontroll så att de bättre kan möta betalningsvillkor och dra nytta av rabatterade priser. Valet föll på ReadSofts SAP-certifierade lösning som bäst uppfyllde företagets krav.

ReadSofts marknadsledande ställning och omfattande erfarenhet av att hjälpa globala organisationer att effektivt genomföra processförbättringar och kostnadssänkande åtgärder visade sig vara avgörande för kundens val. Företaget uppmärksammade även ReadSofts etablerade rykte inom automatisk fakturahantering inuti SAP, samt ReadSofts kompetens när det gäller stora implementeringar vid servicecenters.

Med ReadSofts heltäckande lösning för automatisk fakturahantering väl integrerat med kundens SAP-system, får företaget insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess och därigenom en snabbare och billigare ekonomi- och finansfunktion.

-Att vinna en stor affär som denna efter en tuff och noggrann utvärderingsprocess visar att våra lösningar och vår personals kompetens är branschledande, och jag kunde inte ha börjat min tid på ReadSoft på ett bättre sätt, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Detta är ytterligare ett bevis för att multinationella företag förstår att ReadSofts lösningar genererar stora vinster för organisationer som vill förbättra effektiviteten i såväl sina dokumenthanteringsprocesser som vid kostnadsbesparande åtgärder, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka