Readsoft: Ny order
2011-12-05

"Globalt tillverkningsföretag tecknar avtal värt 2,8 MSEK med ReadSoft för automatisk fakturahantering

En världsomspännande OEM-tillverkare av elektronik har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att effektivisera sin betalningsprocess och för att möjliggöra ökad effektivitet i hela företaget. Avtalet är värt över 2,8 MSEK och tecknades under fjärde kvartalet 2011.

Företaget hade sin fakturahantering utlokaliserad och ville underlätta en centralisering med hjälp av automationsteknologi. Man fann att ReadSofts SAP-certifierade lösning uppfyllde kraven, dels på grund av sin nära integration med SAP, dels på grund av ReadSofts enastående meritlista med hundratals globala implementeringar i SAP-miljöer.

Genom sömlöst automatiserad fakturahantering inom SAP räknar företaget med att korta sina handläggningstider för fakturahantering, att förbättra insyn och kontroll, samt att få del av de kostnadsfördelar en centralisering innebär. På grund av den stora fakturavolymen kommer man att implementera stegvis, och börjar med skanning och integrering med SAP-systemet.

-Utlokaliserade processer innebär ofta att fakturahanteringen blir kostsamt ineffektiv, särskilt för globala organisationer som denna, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Automatisering ger insyn och kontroll över företagets fakturahanteringsprocess och är dessutom en bra utgångspunkt för ett centraliserat servicecenter, som visat sig generera betydande kostnadsbesparingar, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka