Consilium: Försäljningssiffror t o m november
2011-12-19

"Consilium januari - november 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 883,0 MSEK (836,3). Orderingången minskade med 8 procent till 777,0 MSEK (840,5).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 november 2011 till 547 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 11 procent. Orderingången ökade med 5 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 18% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god."

 
« Tillbaka