Novotek: Stark rapport
2011-11-16

"Delårsrapport januari - september 2011 (NGNews)

* Orderingången uppgick till 159,9 (140,0) MSEK, varav 50,0 (35,0) under tredje kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 150,5 (146,7) MSEK, varav 49,9 (39,4) under tredje kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (4,6) MSEK, varav 2,1 (0,9) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,4 (3,5) MSEK, varav 2,2 (0,8) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 1,4 (1,0) under tredje kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Under tredje kvartalet fortsatte avslutsbenägenheten på marknaden att vara god och någon avmattning har inte kunnat skönjas. Alla jämförelser med föregående år är bättre och framförallt ökade orderstocken under de första tre kvartalen.


Viktiga händelser under tredje kvartalet

Under kvartalet fortsatte framgångarna inom produktionsplanering och bedöms som ett allt viktigare område för tillväxt. Detta visar bland annat en order från Frödinge Mejeri som valde att investera i Novoteks lösning inom produktionsplanering. Frödinge Mejeri valde även att installera Novoteks fulla erbjudande inom produktion, kallat Novotek Production. Med dessa sammankopplade system har Novotek skapat en plattform för all tillverkande industri som sträcker sig från affärssystem till maskinstyrning.


Utsikter

Investeringsviljan har inte minskat inom tjänster och mindre investeringar inom industriella IT-lösningar och automation. Dock har vissa större företag bromsat in sina större investeringar. Det ser i dagsläget ut som att denna trend kommer att fortsätta under resterande delen av 2011, men osäkerheten är fortsatt påtaglig på grund av makroekonomiska faktorer."


 
« Tillbaka