Consilium: Stark rapport
2011-11-21

"Delårsapport januari - september 2011 för Consilium AB (publ)

· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 709,7 MSEK (654,2)

· EBITDA ökade med 49 procent till 74,3 MSEK (49,8)

· EBIT ökade med 102 procent till 46,1 MSEK (22,8)

· EBT ökade med 138 procent till 35,4 MSEK (14,9)

· Orderingången minskade med 10 procent till 625,8 MSEK (691,9)

· Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,64
SEK (0,81)

Fortsatt förbättrat resultat
Nettoomsättningen under januari - september 2011 ökade med 8 procent
till 709,7 MSEK (654,2), och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 102 procent till 46,1 MSEK (22,8). Lägre kostnader och ökad nettoomsättning har givit en positiv resultateffekt."
 
« Tillbaka