Lagercrantz: Förvärv
2011-11-24

"Lagercrantz Group förvärvar Vendig AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Vendig AB.

Vendig är en nischad aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför bandavskrapare och andra komponenter till bandtransportörer inom bulkhanteringsindustrin i Sverige och övriga Europa. Kunderna återfinns inom bl.a. berg-, grus- och gruvindustrin. Vendig hade 2010/11 en försäljning om cirka 30 MSEK med god lönsamhet. Säljare av bolaget är JNL Utveckling AB.

”Vendig blir ett intressant tillskott till Lagercrantz. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch och har goda framtidsutsikter” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Sören Bergsten, VD på Vendig: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som ger oss möjligheten att utveckla bolaget vidare genom att bredda oss i Sverige samt öka exporten av egna produkter i Europa.”

Vendig kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2012.

Stockholm den 24 november 2011

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka