Consilium: Försäljning t o m oktober
2011-11-18

"Consilium januari - oktober 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 782,4 MSEK (738,3). Orderingången minskade med 12 procent till 685,4 MSEK (777,6).Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 oktober 2011 till 556 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 12 procent. Orderingången ökade med 5 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 25% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god."


 
« Tillbaka