Capilon: Förhandlar om avyttring av Termoregulator
2011-11-01

"Capilon inleder förhandlingar om avyttring av Termoregulator-koncernen

Capilons styrelse har beslutat om en avyttring av dotterbolaget Termoregulator. Förhandlingar har inletts med en intresserad och möjlig köpare. Bakgrunden är en strategisk översyn av Termoregulator och Capilonkoncernens framtida inriktning och strategi. Beslutet innebär att Capilon långsiktigt skall koncentrera resurserna till nischinriktade produktbolag och verksamheter med global potential. Koncernbolagen Scanacon och MJP Waterjets har framgångsrikt drivit denna strategi.

Termoregulator är ett av tre dotterbolag till Capilon. Styrelsen i Capilon har bedömt att Termoregulator kan utvecklas bättre i en annan industriell miljö. Bolaget bedriver verksamhet i tre affärsområden: Termoregulator, Kvarnmon Hydraulics och eC Ergo Tronic. Termoregulator-koncernen omsatte 105 mkr rullande tolv månader fram till utgången av den sista september 2011 och hade 89 anställda.

Termoregulator är ledande inom tillverkning och sammansättning av tunnplåtsdetaljer. Kunderna återfinns inom branscher som vitvaror, fordon, medicinteknik, ventilation, värme, energi, inredning med mera.

Kvarnmon Hydraulics i Hudiksvall utvecklar och marknadsför högkvalitativa hydraultankar till maskinbyggarkunder inom transport-, bygg- och verkstadsindustrin.

eC Ergo Tronic utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för industriell automation med tyngdpunkt på programstyrda och manuella lägesställare och rullbockar."
 
« Tillbaka