Readsoft: Större order
2011-09-14

"ReadSoft tecknar avtal med global tillverkare inom flygindustrin för
fakturahantering värt 2,7 MSEK

Den nordamerikabaserade organisationen har valt ReadSofts
SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att
optimera sina fakturaprocesser och möjliggöra en ökad effektivitet inom
hela företaget. Ordern är värd 2,7 MSEK och tecknades under tredje
kvartalet 2011.

Det här världsledande tillverkningsföretaget ville effektivisera sin
fakturahantering och undvika den kostsamma och omständliga manuella
hanteringen. Med stora volymer av pappersfakturor kämpade
fakturaavdelningen regelbundet med att hålla koll på fakturor under hela
betalningscykeln. Personalen hade stora svårigheter att spåra och
hantera fakturor vilket ledde till upprepade förseningar och företaget
gick därmed kontinuerligt miste om rabatter för tidig betalning.
Som den mest kompletta lösningen för automatisk fakturahantering baserad
på bästa praxis, ansågs ReadSofts flexibla, SAP-certifierade lösning
vara perfekt för att uppfylla organisationens processkrav. Med ReadSofts
heltäckande lösning för automatisk fakturahantering sömlöst integrerad
med kundens SAP-system, kan företaget uppnå snabbare och billigare
fakturahantering och en ökad kontroll av finansiella processer.
-I dagens konkurrensintensiva affärsmiljö, fokuserar företag återigen på
fakturahantering för att upptäcka och förhindra dolda kostnader i sina
organisationer", säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Denna strategi visar sig gång på gång vara framgångsrik då över 6 500
företag har vänt sig till ReadSoft för att få hjälp med att uppnå
betydande besparingar i tid, pengar och manuellt rutinarbete genom
automatisering, avslutar Jan Andersson.
Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2011-09-14 kl 16:00."
 
« Tillbaka