Readsoft: Stororder
2011-09-21

"ReadSoft tecknar order värd 5,0 MSEK för att förbättra
fakturahanteringen i Oracle E-Business Suite inom ett ledande brittiskt
livsmedelsföretag

ReadSoft, en ledande global leverantör av programvara för automatisering
av dokumentprocesser, har tecknat ett avtal värt 5,0 MSEK för att
effektivisera fakturahanteringen inom Oracle E-Business Suite för en av
Storbritanniens ledande livsmedelstillverkare. Avtalet undertecknades
under tredje kvartalet 2011.

Livsmedelsföretaget, med huvudkontor i Storbritannien och anläggningar
runtom i Europa, har valt ReadSoft som leverantör för att öka
effektiviteten inom sina fakturahanteringsprocesser. För att uppnå detta
kommer organisationen omgående att implementera ett brett urval av
programvara från ReadSoft, bland annat INVOICES, för att automatisera
fakturahanteringen inom sin Oracle E-Business Suite-miljö.
ReadSoft INVOICES är världens ledande programvara för automatisk
datafångst från fakturor. Oavsett källa, styrs alla inkommande fakturor
in i samma flöde, där informationen automatiskt extraheras, valideras
och överförs till ERP-systemet där fakturahanteringspersonalen kan koda
och iordningställa fakturorna för godkännande. Livsmedelsföretaget
kommer att uppnå full kontroll över alla sina leverantörsfakturor genom
att automatiskt matcha och hantera fakturorna inom Oracle E-Business
Suite. ReadSofts lösning säkerställer att fakturorna automatiskt postas
och görs redo för betalning, vilket ger bättre översikt och förbättrar
fakturahanteringen, samt borgar för förbättrade leverantörsrelationer.
-Den starka konkurrensen inom dagligvarumarknaden kräver lösningar av
toppklass för att en organisation ska lyckas behålla sin marknadsledande
ställning, säger Jan Andersson, ReadSofts VD och koncernchef.
-Att bibehålla en effektiv, ekonomisk och flexibel finansfunktion är
avgörande, och detta har ReadSoft en enorm erfarenhet av att leverera
genom våra lösningar för automatisering av finansiella processer.
ReadSofts Professional Services kommer, tillsammans med partnern Dinero,
att installera ReadSofts programvara. Avtalet omfattar även support och
underhåll av systeminstallationen till 2016.
Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2010-09-21 kl 14:30."

 
« Tillbaka