Readsoft: Ny större order
2011-09-30

"Globalt tillverkningsföretag investerar 2,5 MSEK i ReadSofts lösningar
för automatisk fakturahantering

Den nordamerikabaserade organisationen har valt ReadSofts
SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att kunna
uppnå stora kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Avtalet är värt
2,5 MSEK och tecknades under tredje kvartalet 2011.

Med fakturahanteringsdivisioner placerade över hela Nordamerika,
strävade det ledande tillverkningsföretaget mot att centralisera
fakturahanteringen samt mot att eliminera de kostsamma manuella
hanteringsmisstagen. Tidigare skickades fakturor fram och tillbaka över
hela kontinenten under betalningsprocessen, vilket gjorde att man
saknade den insyn och kontroll som krävs för att kunna betala fakturorna
i tid, och på så vis kunna utnyttja eventuella prisreduktioner. I takt
med att företaget växte och utökade antalet fakturahanteringsdivisioner
för att kunna stödja och hantera större fakturavolymer, ökade problemen
med fakturahanteringsprocessen för företaget, vilket ytterligare
förlängde hanteringstiderna.
Företaget sökte efter ett papperslöst fakturahanteringssystem som var
fullständigt integrerat i SAP och valde ReadSofts SAP-certifierade
lösning för automatisk fakturahantering för att kraftigt kunna förbättra
sin fakturahanteringsprocess och för att eliminera manuella
begränsningar. Med ReadSofts totallösning för automatisk
fakturahantering som är sömlöst integrerad i företagets SAP-system, får
företaget en bättre insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess
vilket ger dem snabbare och billigare finansiella transaktioner.
-Än idag är papper en kostsam motståndare för globala företag med
expansion som mål", säger Jan Andersson, VD och koncernchef på ReadSoft.
-Sedan 1991 har vi samarbetat med företag för att ersätta den
pappersdrivna ineffektiviteten med automatiserade rutiner för att på så
vis främja tillväxten inom fakturahanteringsavdelningen och vid
servicecenters genom att tillåta dem att arbeta med större
fakturavolymer samtidigt som de sänker sina kostnader, avslutar Jan
Andersson.
Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2011-09-30 kl 16:00."
 
« Tillbaka