Lagercrantz: Incitamentsprogram fulltecknades!
2011-09-28

"Det av årsstämman 2011 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 180 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2011 att omfatta 27 medarbetare i koncernen.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris om 3,30 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ), Corporate Finance. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 57,20 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 5 – 16 september 2011). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 3 oktober 2014.

Stockholm den 28 september 2011"

 
« Tillbaka