Consilium: Försäljningssiffror t o m augusti
2011-09-16

"Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 623,1 MSEK (550,2).

Orderingången minskade med 15 procent till 524,0 MSEK (615,6). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2011 till 554 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 16 procent. Orderingången ökade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 5% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god men flera större projekt har förskjutits, vilket påverkat både nettoomsättning och framförallt orderingång."

 
« Tillbaka