Novotek: Bra rapport!
2011-08-17

"Novotek: Halvårsrapport januari - juni 2011

• Orderingången uppgick till 109,9 (105,0) MSEK, varav 61,5 (49,6) under andra kvartalet.

• Rörelseintäkterna uppgick till 100,6 (107,4) MSEK, varav 53,3 (54,4) under andra kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,7) MSEK, varav 3,4 (1,7) under andra kvartalet.

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 3,6 (1,3) under andra kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (1,7) MSEK, varav 2,3 (0,7) under andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor, varav 0,2 (0,1) under andra kvartalet.

MARKNADSLÄGE

Under kvartalet ökade avslutsbenägenheten på marknaden. Dessutom fortsatte offertstocken att växa snabbare än orderingången på alla marknader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Inom området produktionsplanering fick Novotek flera genombrottsorder hos nya kunder. Satsningen i Tyskland fortsatte i rätt riktning, men det belastade resultatet även under andra kvartalet.

UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har förbättrats. Även investeringarna inom automation har ökat, framförallt i Norden. Det ser i dagsläget ut som om detta kommer att fortsätta under resterande delen av 2011, men osäkerheten har ökat på grund av makroekonomiska faktorer."
 
« Tillbaka