Precomp Solutions: Godkänd rapport
2011-08-24

"Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 för Precomp Solutions AB (publ)

Första halvåret 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 15% jämfört med samma period föregående år, till 91,6 Mkr (79,7)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 4,7 Mkr (3,2), motsvarande en rörelsemarginal på 5,1% (4,0%)
· Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 Mkr (2,0)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,026 kr (0,019)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 Mkr (-2,6)

Andra kvartalet 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen för årets andra kvartal ökade med 4% jämfört med andra kvartalet 2010 till 44,5 Mkr (42,8)
· Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (2,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,0% (5,4%)
· Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 Mkr (1,6)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,010 kr (0,015)

Fortsatt god resultat- och lönsamhetsutveckling

Precomp Solutions resultat och lönsamhet har fortsatt att stadigt förbättras. För årets första halvår uppgår resultatet före skatt till 3,6 Mkr med en rörelsemarginal på 5,1%."

 
« Tillbaka