Consilium: Stark rapport!
2011-08-25

"Bokslutsrapport januari - juni 2011 för Consilium AB (publ)

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 455,8 MSEK (408,4)
· EBITDA ökade med 62 procent till 50,2 MSEK (31,0)
· EBIT ökade med 134 procent till 31,1 MSEK (13,3)
· EBT ökade med 195 procent till 21,5 MSEK (7,3)
· Orderingången minskade med 23 procent till 386,2 MSEK (502,9)
· Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,13
SEK (0,60)
· Consilium har ingått ett samarbetsavtal med Orange. Consilium kommer via sin globala marknadsorganisation att marknadsföra Orange
erbjudanden inom satellitkommunikation för marina applikationer."
 
« Tillbaka