Capilon: Ny stororder!
2011-09-01

"MJP Waterjets tar ny stororder i Sydkorea

Capilons dotterbolag Österby Marine har genom affärsområdet MJP Waterjets tagit en ny stororder med den sydkoreanska kustbevakningen som slutkund. Ordervärdet uppgår till drygt två miljoner euro och avser vattenjetaggregat till ett kustbevakningsfartyg. Leverans skall ske under det andra halvåret 2012.

MJP Waterjets har rönt betydande framgångar i Sydkorera. Totalt har bolaget tagit order och levererat vattenjetaggregat till sydkoreanska kunder för cirka 250 mkr under 3-4 årsperiod. MJP Waterjets har sammantaget en god orderstock för leveranser under perioden 2011-2013."
 
« Tillbaka