Lagercrantz: Stark rapport!
2011-07-21

"Delårsrapport 2011/12 Q1

1 april–30 juni 2011
* Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 555 MSEK (454).
* Rörelseresultatet ökade med 73 procent till 45 MSEK (26). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (5,7).
* Efterfrågan har varit god under årets inledning vilket gjort att omsättning och resultat har ökat. Därutöver bidrog under föregående år genomförda förvärv till den positiva utvecklingen.
* Resultat efter finansiella poster ökade till 42 MSEK (26). Resultat efter skatt ökade till 31 MSEK (20).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 SEK (0,91) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,07 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11).
* Kassaflöde från rörelsen uppgick till 10 MSEK (–22). Kassaflöde från rörelsen per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 6,73 SEK (5,33 SEK för räkenskapsåret 2010/11).
* Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 20 procent (11) och soliditeten uppgick till 44 procent (44).
* Årsstämma 2011 hålls den 30 augusti 2011.

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka