Readsoft: Stark rapport!
2011-07-19

"Delårsrapport januari – juni 2011

* Fortsatt förbättrat resultat och stark licensförsäljning
* Omsättningen för januari – juni ökade med 3 procent till 303,8 (295,6) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 16,4 (8,9) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 0,47 (0,14) kr
* Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 162,0 (159,6) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för andra kvartalet blev 18,9 (14,0) Mkr
* Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet blev 0,51 (0,32) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret blev 57,9 (49,4) Mkr


VD-kommentar:

”Trots en ihärdig valutamotvind om 8 procent fortsätter vi att leverera en positiv tillväxt, bra marginaler och ett starkt resultat, både vad avser det andra kvartalet och det första halvåret. Det är det sjätte kvartalet i rad som vi förbättrar våra marginaler på rullande 12 månaders basis.

I lokala valutor växte vår omsättning jämfört med föregående år med 10 procent för det andra kvartalet och med 11 procent för de första sex månaderna. Vår licensförsäljning visar också tvåsiffrig tillväxt jämfört med ifjol, rensat för valutor, med 17 procents tillväxt under andra kvartalet och 16 procent under det första halvåret. Resultaten före och efter skatt har kraftigt förbättrats både för det andra kvartalet och för de första sex månaderna, vilket är ett resultat av ett tydligt lönsamhetsfokus. Till detta levererar vi en tvåsiffrig EBITDA-marginal för de rullande 12 månaderna, vilket är första gången i ReadSofts historia. Vårt EBITDA-resultat är med andra ord klart förbättrat jämfört med ifjol. I tillägg fortsätter kassaflödet från den löpande verksamheten att vara starkt.

De flesta av våra marknadsregioner visar en god försäljningstillväxt och bland dem kan framförallt USA, Australien, Benelux och Brasilien nämnas.

Med rådande marknadsklimat är vi fortsatt positiva till att inför kommande kvartal öka vår försäljning och vårt resultat jämfört med motsvarande period föregående år.”

Jan Andersson
VD och koncernchef"


 
« Tillbaka