Precomp Solutions: Utfall av pliktbudet
2011-07-06

"Precomp Holdings offentliggörande av utfall av budpliktsbud

Precomp Holdings Erbjudande har under den ordinarie anmälningsperioden accepterats av ägare till sammanlagt 4 450 512 aktier, vilket motsvarar cirka 4,1% av aktiekapitalet och cirka 2,3% av det totala röstetalet i Precomp Solutions. Precomp Holding har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet.

Efter budets genomförande kommer Precomp Holdings totala aktieinnehav i Precomp Solutions motsvara cirka 60,5% av aktiekapitalet och cirka 77,5% av det totala röstetalet i Precomp Solutions.

Precomp Holding avser att omkring den 7 juli 2011 påbörja erläggandet av vederlag för de aktier som lämnats in."
 
« Tillbaka