Consilium: Försäljningssiffror för jan t o m juni
2011-07-15

"Consilium januari - juni 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 455,8 MSEK (408,4). Orderingången minskade med 23 procent till 386,2 MSEK (502,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2011 till 583 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 7 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ligger något över föregående år medan orderingången ligger under föregående år. Orderingången påverkas negativt av en lägre omräkningskurs på stor orderstock."


 
« Tillbaka