Readsoft: Ytterligare en större order!
2011-07-04

"ReadSoft tecknar faktura-hanteringsavtal värt 5,4 MSEK med australiensisk delstatsregering

ReadSoft fortsätter att arbeta med att förbättra
dokumenthanteringsprocesserna vid den australiensiska delstaten New
South Wales servicecenters. Avtalet är värt 5,4 MSEK och omfattar
initialt hanteringen av hundratusentals fakturor årligen. Avtalet
undertecknades under andra kvartalet 2011.

ReadSofts SAP-certifierade fakturahanteringslösning valdes för att
automatisera dokumenthanteringen och förbättra kravprocesserna hos
ytterligare en australiensisk servicecenterleverantör (shared services) i delstaten New South Wales (NSW). Denna servicecenteravdelning är en del av en stor statlig myndighet och erbjuder ett brett utbud av
tjänster, inklusive personal- och löneadministration, upphandling och
fakturahantering.

Rationaliseringen inom den australienska regeringssektorn driver
servicebyråer och -avdelningar att skaffa system och processer som
förhöjer servicenivån och förbättrar produktiviteten när det gäller
leverans av effektiva affärstjänster till sina kunder.

Kunden ifråga letade efter sätt att förbättra – och automatisera –
effektiviteten kring sin fakturahantering i det befintliga SAP-systemet, och behövde en flexibel och tekniskt avancerad lösning.
ReadSofts lösning matchar och stödjer delstaten New South Wales
nuvarande och framtida planer gällande automatisering av dokumentdrivna
processer. Delstatsregeringen vill ha en leverantör som tillhandahåller
sömlös SAP-integration, beprövade rutiner och framgångsrika
referensinstallationer, både globalt och lokalt, och som har bevisad
erfarenhet inom regeringssektorn. ReadSoft levde upp till de kraven med
råge och har möjlighet att växa och addera processer för att möta den
ständigt skiftande och utmanande miljön den offentliga sektorn står
inför, med krympande budgetar och ständiga krav på att klara mer med
mindre medel.

ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering effektiviserar
hanteringen av fakturor från ankomst till betalning, inklusive
datafångst, matchning och elektroniskt arbetsflöde för attestering.
Lösningen innehåller även avancerade rapportfunktioner, som ger direkt
överblick av fakturahanteringsprocesserna.

-Återigen har ReadSoft visat sig vara den ledande lösningsleverantören
när det gäller automatisering av dokumentdrivna processer inom den
regeringsbundna Shared Services-sektorn i Oceanien, säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Det är väldigt givande att se att kunder använder våra världsledande
lösningar och vår expertkunskap för att ta sina tjänster och processer
till en högre nivå.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka