Readsoft: Order
2011-06-28

Ledande brasiliansk fastighetskoncern investerar 4,1 MSEK i ReadSofts
lösning för automatisk fakturahantering

En av Sydamerikas ledande fastighetskoncerner, baserad i Brasilien, har
valt ReadSofts SAP-certifierade fakturahanteringslösning för hantering
av hundratusentals dokument årligen. Kunden kommer att implementera
lösningen hos fyra av koncernens företag med syftet att öka
hanteringshastigheten av fakturor i SAP. Avtalet är värt 4,1 MSEK och
undertecknades under andra kvartalet 2011.

Med verksamhet på hundratals platser över hela Brasilien, ville kunden
uppnå en mer standardiserad process för hantering av
leverantörsfakturor. Och med en väldigt stor volym av fakturor mottagna
varje år, såg företaget en möjlighet att öka effektiviteten, synligheten
och kontrollen över fakturorna, samtidigt som de sparar tid och pengar,
genom att automatisera fakturahanteringen. Projektimplementationen
planeras starta i juni.
Efter en grundlig utvärdering av ett antal leverantörer, valde företaget
ReadSofts INVOICE COCKPIT Suite - en SAP-certifierad
fakturahanteringslösning som är sömlöst integrerad inuti SAP. Kunden
krävde en lösning med hög integrationsnivå till SAP, och var övertygade
om att ReadSoft var kapabla att leverera en lösning som levde upp till
det kravet. ReadSofts fakturahanteringslösning kör inuti SAP-systemet,
vilket reducerar utbildningsbehovet och tiden för att komma igång.
Dessutom har ReadSoft tusentals referenser som har implementerat
liknande lösningar med stor framgång.
-Företag vänder sig till oss för vår omfattande erfarenhet inom
automatisk fakturahantering, vår kompetens och förmåga att genomföra
komplexa implementationer världen över, kommenterar Jan Andersson, VD
och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att jobba med den här kunden för att ge dem den mest
effektiva fakturahanteringslösningen, med tillhörande tjänster, och på
så sätt hjälpa dem att uppnå sina mål för fakturahanteringen.
Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.
 
« Tillbaka