Readsoft: Viktigt globalt partnerskap
2011-06-29

ReadSoft ingår globalt partnerskap med OB10 genom nytt partneravtal

ReadSoft, en ledande global leverantör av programvara för
dokumentautomation, och OB10, världens ledande e-faktureringsnätverk,
tillkännagav idag ett nytt globalt partnerskap. Tillsammans har ReadSoft
och OB10 tagit fram en heltäckande affärsprocesslösning som sömlöst kan
integreras med SAP, Oracle och andra ledande finans- och ERP-system. Med
ReadSofts INVOICE COCKPIT Suite som fakturahanteringsnav för att
kontrollera alla fakturahanteringsprocesser oberoende av dokumentformat,
kan kunderna uppnå lägre kostnader och ökad automatisering inom
inköpsprocessen. Lösningen skapar även möjligheter till mer avancerade
och effektiva affärsprocesser.

Partnerskapet, som redan delar många gemensamma kunder, kommer att ge
organisationer möjlighet att effektivisera och optimera sina faktura-
och dokumenthanteringsprocesser samt dra nytta av förbättrad
effektivitet och öppenhet inom den finansiella processkedjan.
Partnerskapet ger även ledande systemintegratörer och BPOs (Business
Process Outsourcers) möjlighet att erbjuda sina kunder och leverantörer
en heltäckande affärsprocess för alla deras fakturahanteringskrav.
ReadSofts världsledande lösningar för automatisk fakturahantering kommer
tillsammans med OB10s bästa praxis för leverantörsregistrering och
förmåga att hantera alla dataformat bli mer tillgänga för ett bredare
spektrum av företag. Detta ökar i sin tur fördelarna för köpare,
leverantörer och specialister inom systemintegration. Dessutom
accelererar detta partnerskap övergången till helt papperslös
elektronisk fakturering, vilket gör att ReadSofts kunder kan dra full
nytta av fördelarna med e-fakturering - lägre kostnader, bättre insyn
och snabbare hantering.
-Vårt samarbete med OB10 bygger på vår affärsmodell som går ut på att
arbeta med de bästa organisationerna för att skapa och leverera
effektivare totallösningar för affärsprocesser, kommenterar Peter
Hörwing, Sälj- och marknadschef på ReadSoft.
-Detta partnerskap visar på ReadSofts ledande position på
fakturahanteringsmarknaden och på vår förmåga att tillhandahålla en
garanterad service till våra kunder oavsett blandningen av EDI,
elektroniskt och papper, samt vår förmåga att hantera processen från
början till slut.
OB10s e-faktureringsnätverk finns tillgängligt i Europa, Nordamerika och
Asien, och stödjer de flesta lokala språkkraven, samt uppfyller lokala
juridiska regler och skatteregler.
ReadSofts lösningars unika integrationsmöjligheter och förmåga att
hantera affärsprocesser från början till slut medför en effektiv
automatisk fakturahanteringsprocess, inklusive e-fakturering,
avtalshantering och förskottsutbetalningar. Genom att kombinera
automatisering av dokumentprocesser med det globala
e-faktureringsnätverket kan företag lättare uppfylla regler och krav, få
bättre kontroll över utgifter och behålla insyn i den finansiella
processkedjan.
-Denna nya globala allians mellan våra organisationer skapar en
möjlighet för köpare, leverantörer och systemintegratörer att arbeta med
de ledande organisationerna inom sina områden. OB10s förmåga att hantera
alla dataformat och expertis inom leverantörsregistrering garanterar att
alla leverantörer kan dra nytta av automatisk dokumenthantering och
e-fakturering via ReadSoft, kommenterar OB10s VD och koncernchef Lukas McKeever.
 
« Tillbaka