Precomp Solutions: Oberoende utlåtande
2011-06-14

"Fairness opinion angående erbjudande till aktieägarna

Mot bakgrund av att Precomp Holding AB genom förvärv blivit ägare till 57,5% av aktierna och 75,8% av rösterna i Precomp Solutions AB offentliggjordes den 6 maj 2011 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Precomp Solutions att överlåta samtliga sina aktier till Precomp Holding AB mot ett kontant vederlag om 0,31 kr per aktie.

Här presenteras ett oberoende utlåtande om skäligheten, från en finansiell utgångspunkt, av detta erbjudande."

Läs hela utlåtandet här:
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/55/79/wkr0001.pdf
 
« Tillbaka