Precomp Solutions: Pliktbud
2011-06-07

"Erbjudande till aktieägarna i Precomp Solutions AB (publ)

I enlighet med reglerna om budplikt i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar offentliggjorde Precomp Holding AB ett pliktbud den 6 maj 2011 genom ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Precomp Solutions AB (publ) överlåta samtliga sina aktier i Bolaget. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North Stockholm.

Holding erbjuder kontant 0,31 kronor för varje B-aktie i Bolaget.

Anmälningsperioden löper från och med den 7 juni 2011 till och med den 28 juni 2011.

Likviddag beräknas infalla den 7 juli 2011.

Courtage utgår ej i Erbjudandet."
 
« Tillbaka