Capilon: VD-byte
2011-06-13

"Alex Molvin lämnar sin position som VD i Capilon AB (publ) och kommer att söka
sig en ny professionell utmaning. Göran Sigfridsson, som är styrelseledamot i
bolaget, träder från och med idag in som tf VD i Capilon.

- Jag välkomnar Göran som tf VD i Capilon. Göran har en gedigen VD erfarenhet
och han kommer att bidra ytterligare till Capilons nuvarande positiva
verksamhetsutveckling. Efter fem år som VD i Capilon vill jag även tacka av
Alex, som bidragit till att skapa en plattform för koncernens fortsatta
lönsamma expansion, säger Greg Tsakiris, styrelseordförande, Capilon."
 
« Tillbaka