Consilium: Försäljningssiffror jan - maj
2011-06-17

"Consilium januari - maj 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 13 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 370,9 MSEK (329,1). Orderingången
minskade med 24 procent till 310,4 MSEK (408,1).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 maj 2011 till 592 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 14 procent.
Orderingången ökade med 15 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ökade med 4 procent.
Orderingången har fortsatt att påverkas negativt p.g.a. lägre
omräkningskurs på stor orderstock."
 
« Tillbaka