Consilium: Försäljningssiffror för jan - april
2011-05-17

"Consilium januari - april 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 282,9 MSEK (254,8). Orderingången
minskade med 25 procent till 256,1 MSEK (343,3).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2011 till 626 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent.
Orderingången ökade med 18 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 6 procent.
Orderingången har fortsatt att påverkas negativt p.g.a. lägre
omräkningskurs på stor orderstock."
 
« Tillbaka