Consilium: Stark rapport!
2011-05-19

Delårsrapport januari - mars 2011 för Consilium AB (publ)

· Orderingången uppgick till 179,6 MSEK (242,2)
· Nettoomsättningen uppgick till 216,0 MSEK (193,0)
· EBITDA uppgick till 24,5 MSEK (14,6)
· EBIT uppgick till 16,0 MSEK (6,6)
· EBT uppgick till 10,5 MSEK (2,0)
· Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 0,47
SEK (0,15)

 
« Tillbaka