Capilon: Otroligt stark rapport!
2011-05-12

"Delårsrapport januari-mars 2011

Väsentligt ökad omsättning i MJP Waterjets, Scanacon och Österby Gjuteri innebar rekordvinst i Capilon

Första kvartalet 2011
•Nettoomsättning 173,4 (99,3) MSEK
•Rörelseresultat, EBITA 24,0 (-4,1) MSEK*
•Resultat efter skatt 14,1 (-9,4) MSEK**
•Resultat per aktie före utspädning 3,54 (-2,38) SEK
•Eget kapital per aktie 26,71 (24,61) SEK

*Rörelseresultat, EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill.

** Avskrivningar på övervärden, inkl. goodwill och räntekostnad för Capilons konvertibel har påverkat resultat efter skatt för första kvartalet med totalt -4,1 (-4,0) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
•Capilons spridningsemission på 8 MSEK övertecknades i april
•Scanacon tog största ordern någonsin i USA värd 16 MSEK
•TermoRegulator genomförde åtgärdsprogram och stort tekniklyft

VD Alex Molvin kommenterar

”Vi är mycket nöjda med att den positiva resultattrenden för Capilon har befästs under det första kvartalet. Detta bekräftas av att rullande 12 månaders rörelseresultat, EBITA för perioden april, 2010 – mars, 2011 uppgick till 37,5 MSEK. Det första kvartalets rörelseresultat, EBITA på 24,0 MSEK, med en EBITA-marginal på 13,8 %, är också Capilons hittills bästa kvartalsresultat, exklusive fastighetsförsäljningar. Det är också en väsentlig resultatförbättring jämfört med föregående år. Det starka rörelseresultatet kunde uppnås tack vare en hög omsättning och rörelseresultat i de projektbaserade affärsområdena MJP Waterjets och Scanacon, samt i affärsområdet Österby Gjuteri.

MJP Waterjets har presterat sitt bästa kvartalsresultat någonsin och fortsätter att övertyga med en hög organisk tillväxt och lönsamhet. Scanacons rörelseresultat, EBITA för första kvartalet på 9,7 MSEK, med en EBITA-marginal på 31,3 % är mycket glädjande, inte minst med tanke på att Capilon förvärvade företaget för en total köpeskilling om 59 MSEK i februari 2010.

Vi är också stolta över den positiva resultatvändningen i Österby Gjuteri under första kvartalet. Österby Gjuteri gick med förlust under 2010, så den starka, positiva resultatvändningen är välkommen. Resultatet är frukten av hårt arbete och ökad försäljning, men också tack vare förbättrad styrning, samt tydligare kvalitets- och leveransfokus. För att även skapa en positiv resultatvändning i affärsområdet TermoRegulator framöver, genomfördes under första kvartalet ett åtgärdsprogram samt ett stort tekniklyft för att bidra till att öka försäljningen i den volymberoende verksamheten.

Capilons starka resultat för första kvartalet är inte en uthållig vinstnivå på kvartalsbasis, men kommer givetvis bidra till att förbättra EBITA-resultatet väsentligt för helåret 2011, jämfört med föregående år. Den positiva resultattrenden i Capilon visar också att den övergripande strategin med fokus på lönsam tillväxt, både organiskt och genom nya företagsförvärv, har skapat en utmärkt plattform för koncernens fortsatta expansion.”

Capilon har tre dotterbolag; Scanacon, Österby Marine och TermoRegulator. Dessa tre dotterbolag är i sin tur uppdelade i sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic.


 
« Tillbaka