Precomp Solutions: Pliktbud
2011-05-06

"Precomb Holding AB unä offentliggör ett kontant pliktbud om 0,31 kronor per aktie i Precomp Solutions AB (publ)

Den 11 april 2011 förvärvade Precomb Holding AB unä (”Holding”) 9 074 900 st A-aktier och 53 029 429 B-aktier i Precomp Solutions AB (publ) (”Bolaget”) och uppnådde då ett ägande om ca 57,5% av kapitalet och 75,5% av rösterna i Bolaget. Holding offentliggör därför ett kontant erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till övriga aktieägare i Bolaget att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Holding (”Erbjudandet”). Aktierna i Bolaget är noterade på NASDAQ OMX First North Stockholm (”First North”).

Sammanfattning

· För varje B-aktie i Bolaget erbjuder Holding 0,31 kronor kontant (”Erbjudandepriset”).
· Erbjudandepriset understiger den sista betalkursen i Bolagets B-aktie den 5 maj 2011 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) som var 0,54 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Bolagets B-aktie under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet som var ca 0,47 kronor.
· Holding förvärvade den 11 april 2011 samtliga 9 074 900 A-aktier i Bolaget och 53 029 429 B-aktier i Bolaget vilket motsvarar omkring 57,5% procent av kapitalet och 75,5% av rösterna i Bolaget. Detta är Holdings nuvarande innehav i Bolaget.
· Holding är den största aktieägaren i Bolaget.
· Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas starta under den vecka som börjar den 6 juni 2011 och avslutas under den vecka som börjar den 27 juni 2011. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 4 juli 2011."

 
« Tillbaka