Ecomb: Tilläggsorder
2011-05-05

"ECOMB fick i januari en mycket betydelsefull order på 15,5 MSEK. Ordern är en totalentreprenad med bl.a. ett Ecotube-system, för att minska utsläppen av CO och NOx från en koleldad panna på Reunion, en ö i Indiska Oceanen. I kontraktet fanns en option om ett kompletterande system för att ytterligare sänka NOx-utsläppen, en möjlighet kunden Sidec nu valt att utnyttja. Tilläggsordern är värd ca 2,4 MSEK. ECOMBs orderstock ökar i och med denna beställning med 14%, från 17,7 till 20,1 MSEK."

 
« Tillbaka