Novotek: Godkänd rapport
2011-05-05

Delårsrapport januari - mars 2011

* Rörelseintäkterna uppgick till 47,3 (53,0) MSEK under första kvartalet.
* Orderingången uppgick till 48,4 (55,4) MSEK under första kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (2,0) MSEK under första kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,6 (1,4) MSEK under första kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (1,0) MSEK under första kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor under första kvartalet.

MARKNADSLÄGE

Offertstocken ökade under sista kvartalet 2010 och inledningen av 2011, men många av de större affärerna realiserades inte under kvartalet. Detta i kombination med en tillfällig svacka i Danmark ledde till ett sämre resultat. Under kvartalet intensifierades verksamheten i Tyskland och kostnaderna för detta har belastat resultatet. Aktiviteterna har emellertid lett till fler möjligheter för order än förväntat.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under kvartalet lyckades Novotek få ett antal nya större kunder inom produktionsplanering, vilket är ett område som nu prioriteras hos kunderna.

UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har ljusnat och affärsmöjligheterna har blivit fler, framförallt inom större affärer. Inslaget av större affärer gör dock att det är svårare att bedöma i vilket kvartal intäkterna kommer.


 
« Tillbaka