Readsoft: Godkänd rapport
2011-05-03

Delårsrapport januari – mars 2011

Ökad licensförsäljning, förbättrat resultat och starkt kassaflöde

* Omsättningen för januari – mars ökade med 4 procent till 141,8 (135,9) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev -2,6 (-5,1) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,04 (-0,18) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 52,2 (20,8) Mkr

VD-kommentar:

”Första kvartalet är normalt årets svagaste period, men vi har inlett 2011 bra med en försäljning som är betydligt starkare än den ser ut att vara.

Räknat i lokala valutor växte vår totala omsättning med 12 procent och vår licensförsäljning med 14 procent. Den svenska kronan har, jämfört med motsvarande period föregående år, stärkts med i genomsnitt åtta procent och därmed minskat vår omsättningstillväxt räknat i svenska kronor. De kraftiga valutasvängningarna trycker ner vårt resultat under nollstrecket, men förmår inte påverka ett mycket bra kassaflöde på över 50 Mkr för perioden.

Försäljningen har utvecklats särskilt positivt i ”USA och övriga världen” som växer med 29 procent jämfört med föregående år, men även flertalet marknader i Norden och Europa har utvecklats bra. Dock har den allmänna ekonomiska situationen påverkat försäljningen i vissa delar av världen, till exempel har man i Spanien haft en svag inledning på året.

Med nuvarande marknadsläge är utsikterna för året bra och vi är optimistiska inför våra möjligheter att ytterligare öka både vår tillväxt och vår lönsamhet under året."

Jan Andersson
VD och koncernchef


 
« Tillbaka