Capilon: Emissionen övertecknades!
2011-04-18

"Capilons erbjudande till allmänheten övertecknades

Capilons spridningsemission övertecknades med god marginal. Syftet med emissionen var att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Capilon-aktien och ytterligare stärka Capilons finansiella ställning. Totalt kommer 390 000 nya aktier i Capilon att emitteras och bolaget får cirka 400 nya aktieägare. Capilon tillförs genom emissionen cirka 8,4 MSEK före emissionskostnader. Antalet utestående aktier kommer att öka till 4 368 254 från 3 978 254. Aktiekapitalet kommer efter emissionen att öka med 390 000 kronor till 4 368 254 kronor.

– Spridningsemissionen i Capilon har gett oss ca 400 nya aktieägare och ökat antalet aktieägare i bolaget med nära 50 %. Jag är övertygad om att detta, samt en fortsatt lönsam tillväxt i koncernen kommer att öka intresset för Capilon och bidra till en förbättrad likviditet i aktien, säger Alex Molvin, VD, Capilon.

Teckningskursen efter avdrag för marknadsmässig rabatt blev 21,60 kr per aktie. De nyemitterade aktierna förväntas att levereras omkring vecka 17.

Avanza Bank har varit rådgivare i samband med spridningsemissionen.

Styrelsen i Capilon AB (publ)"

 
« Tillbaka