Readsoft: Ännu en större order!
2011-04-29

"ReadSoft tecknar avtal angående automatisering av HR-processer värt 4,2 MSEK med stort malaysiskt konglomerat

ReadSoft kommer att leverera en automatiserad lösning till ett stort malaysiskt konglomerat så att de kan centralisera och optimera deras HR-processer vid koncernens servicecenter. Lösningen kommer att omfatta bearbetning av HR-ärenden av allehanda slag och kommer att integreras i kundens befintliga SAP-system. Avtalet är värt 4,2 MSEK och affären undertecknades under första kvartalet 2011.

Lösningen inkluderar implementering av ReadSofts datafångstlösning samt den SAP-certifierade produkten PROCESS DIRECTOR för att kunna automatisera processer såsom ledighetsansökningar, rekryteringshandlingar och interna överföringar. Genom att implementera ReadSofts lösning kommer kundens HR-servicecenter att få betydligt bättre kontroll samt insyn i sina HR-processer. Detta stärker deras kvalitetskontroll av de olika HR-processerna samtidigt som det ökar deras hanteringseffektivitet.

-Vi är glada över att få vara delaktiga i detta automationsprojekt. ReadSofts lösningar har återigen bidragit till att förfina och förbättra kundernas kärnprocesser och därmed göra bolagen ännu mer effektiva på en konkurrensutsatt marknad, kommenterar Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Med ett antal stora konglomerat som kunder är vi nu det etablerade valet för dokument- och processautomation för stora koncerner i denna region, avslutar Jan Andersson." 
« Tillbaka