Readsoft: Ny order
2011-04-27

"ReadSoft tecknar avtal värt 2,3 MSEK med ledande franskt teknikbolag

Ett ledande internationellt teknikföretag med säte i Frankrike har valt ReadSoft för att automatisera sin fakturahanteringsprocess. Affären är värd 2,3 MSEK och tecknades under första kvartalet 2011.

Med en personalstyrka på tiotusentals människor, och med verksamheter över hela världen, är kunden en stor aktör inom sin bransch. Företaget valde ReadSoft på grund av ReadSofts erfarenhet, internationella närvaro, och för att våra lösningar kunde matcha kundens behov.

Enligt oberoende analytiker, är besparingspotentialen av att använda automatisk fakturahantering väldigt stor och kan spara miljontals US-dollar per år för ett stort företag. Manuellt arbete och nerlagd tid som läggs på att hantera fakturor är ofta mycket kostsamt och tidskrävande. Med ReadSofts lösningar kan dessa processer utföras automatiskt och med minimalt med manuell hantering. Vid ankomsten från olika platser runt om i världen samlas fakturorna automatiskt upp och dataavläses. Därefter matchas fakturorna med rätt inköpsorder och skickas sedan för godkännande med hjälp av ett automatiserat arbetsflöde.

-Vi har förmånen att få att arbeta med detta teknikfokuserade multinationella företag på ett sådant sätt som hjälper dem att uppnå deras affärsmål, säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi är övertygade om att projektet kommer att bli en framgång för alla parter med hjälp av våra lösningar och vårt kompetenta team, avslutar Jan Andersson."


 
« Tillbaka