Readsoft: Ännu en större order!
2011-04-14

ReadSoft tecknar avtal värt över 5,5 MSEK med globalt kemiföretag angående automatisk fakturahantering

Ett ledande företag specialiserat på tillverkning och försäljning av kemikalier och polymerer har valt ReadSofts SAP ®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning för att på global basis hantera koncernens pappersfakturor och elektroniska fakturor. Avtalet är värt över 5,5 MSEK och tecknades under det första kvartalet 2011.

Med teknologi- och tillverkningsanläggningar över hela världen skickades kundens pappersfakturor mellan flera olika platser, vilket gav kunden minimalt med insyn och kontroll över deras fakturahantering. Allteftersom skapades påtagliga flaskhalsar för kunden vad gällde deras process- och fakturahantering, vilket bland annat ledde till att bolaget hade mycket svårt att på ett effektivt vis lokalisera fakturor och prognostisera kostnader. Som ett resultat av denna ineffektivitet ökade kundens kostnader och tidsåtgång för att hantera bolagets fakturor. För att åtgärda dessa brister, sökte organisationen en automatisk fakturahanteringslösning för att kunna, på global basis, effektivisera den ineffektiva manuella fakturahanteringen med hjälp av automatiserade arbetsflöden.

Kunden hade som mål att standardisera sin fakturahanteringsverksamhet i flera länder och vände sig därför till ReadSoft för att leda deras fakturahanteringsprojekt. ReadSoft valdes på grund av sin oöverträffade meritlista med hundratals globala implementeringar i SAP-miljöer. Genom att automatisera sin fakturahantering sömlöst inuti SAP, ser nu kunden fram emot att reducera fakturahanteringstiderna, att få en bättre insyn i deras verksamhet, samt en ökad kontroll över deras fakturor.

-Gång efter annan kan vi konstatera att organisationer har insett fördelarna med att standardisera och automatisera deras processer för en smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Jan Andersson, VD och koncernchef på ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en väsentlig roll i denna kunds effektiviseringsstrategi, samt att kunna hjälpa dem att snabbt göra deras fakturahanteringsinitiativ till en framgång, avslutar Jan Andersson."
 
« Tillbaka